Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Полистна експертиза на ценността на документите. Отделяне на ценните документи. Подготовка на документи за предаване в Дължавен архив

Полистна експертиза на ценността на документите, отделяне на ценните документи, ежегодна експертиза

ХОСИ предлага услугата полистна експертиза на ценността на документите. Отделяне на ценните документи. Подготовка на документи за предаване в Дължавен архив. Тази услуга обикновено се комбинирана с подреждане и организиране на документи и архиви, която включва:

Ако Вашите служители от Постоянно Действащата Експертна Комисия (ПДЕК) са заети с други дейности и имате необходимост от съдействие, ние можем да извършим Експертизата на ценността на документите. Ще прегледаме Вашите документи и на базата на Номенклатурата на делата ще преценим кои документи трябва да се съхранят и кои може да бъдат унищожени.

ХОСИ може да извърши Експертиза на ценността на документите в архива, а именно: извършване на експертиза на научната и практическата ценност на документите, за да се определят сроковете на съхранение на делата. В резултат на експертизата се изготвят 3 описа:

 • Опис на документи за постоянно съхранение – те се предават в Държавен архив
 • Опис на документи с изтекъл срок на съхранение. Те се определят като неценни и се унищожават като за целта се изработва Акт за унищожаване на документи
 • Опис на документите с дългосрочно справочно значение, които остават в организацията до извършване на следваща експертиза.

Ние имаме грижата за цялостото организиране, сортиране и подреждане на архива, както и за унищожаване на неценните документи с изтекъл срок на съхранение и транспортиране и предаване на документите с постоянен срок на съхранение в Държавен архив.

Преди да се направи експертиза на ценността на Вашите документи е необходимо да бъде извършено изграждане на правила за подреждане на документите, подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Ние можем да извършим разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата) и разработване на Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота.

Експертиза на ценността на документите във Вашия архив е извършване на действия за определяне на ценността на съответните документи. Когато се установи, че за дадени документи е изтекъл срокът на съхранение, тези документи могат да се унищожат. Това е необходимо, защото всяка организация генерира документи и архива заема все по-голямо пространство.

Решението е едно:

Позволете на Архивиращ център ХОСИ да въведе ред в хаоса на Вашите документи и да изчисти архива от ненужни документи с изтекъл срок на съхранение! Организирането и управлението на архива са наша основна задача, за да можете да намирате търсения документ бързо и лесно.

Част от управлението на архива е унищожаването на ненужните документи, което може да бъде направено след извършване на Експертиза на документите. Екипът на ХОСИ ще сложи край на загубените и неправилно подредени документи!

Извършването на експертиза на ценността на документите се извършва съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

 • Вътрешни правила за дейността на архива
 • Номенклатура на делата
 • Организиране на експертизата по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при извършването на екстертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Архивите на частните компании не са задължени да правят експертиза на документите, но тя е препоръчителна, за да не съхраняват документи, които не са им необходими и заемат излишно пространство, а същевременно и да не се унищожават документи, които трябва да бъдат съхранени.

След като се извърши експертиза по ценността на документите може да се изготвят актове за унищожаване на документите с изтекъл срок на съхранение.

Бихме могли да Ви предоставим информация за сроковете за съхранение на счетоводните документи.

Нашите архивисти извършват полистна експертиза на ценността на документите, подреждане и организиране на Вашия архив.

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Предимства за Вас при съхранение на Вашите документи в архивохранилище на ХОСИ

Намалявате разходите си за съхранение на архива. Освобождавате място във Вашите офис помещения. Когато Ви е необходим документ, ние го сканираме и го изпращаме по e-mail или Ви доставяме оригинала. Гарантираме Ви сигурност на съхранението над документите.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Съхранение на документи в архивохраналище в София

Имате нужда от полистна експертиза на ценността на документите, отделяне на ценните документи и подготовка на документи за предаване в Държавен архив?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране на архиви, съхранение на фирмени архиви, електронно и физическо архивиране