Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Разработване на номенклатура на делата с видове и срокове за съхранение на документите

Полистна експертиза на ценността на документите, отделяне на ценните документи, ежегодна експертиза

ХОСИ предлага услугата разработване на номенклатура на делата с видове и срокове за съхранение на документите. Тази услуга обикновено се комбинирана с подреждане и организиране на документи и архиви, полистна експертиза на ценността на документите, отделяне на ценните документи, подготовка на документи за предаване в Дължавен архив. Основните услуги, които предлагаме за физическо архивиране на документите са:

Ако нямате номенклатурата на делата и Вашите служители от Постоянно Действащата Експертна Комисия (ПДЕК) са заети с други дейности, потърсете ни. Ние можем да прегледаме видовете документи и сроковете им за съхранение и да изготвим Номенклатура на делата. След това можем да извършим Експертизата на ценността на документите. На базата на нея ще преценим кои документи трябва да се съхранят и кои може да бъдат унищожени.

Архивиращ център ХОСИ извършва услугата “Разработване на номенклатура на дела”. Това е номенклатура на документите в архива. ХОСИ извършва също разработване на Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота.

Номенклатурата на делата е основна система, чрез която се организира деловодство на всяка организация.

С номенклатурата на документите се осигурява правилното комплектуване на делата и се определят сроковете на запазването им.

Нашите специалисти в областта на архивиране на документи ще Ви окажат методическа и практическа помощ при съставянето на номенклатура на делата, като изучат съдържанието и спецификата на документите във Вашата организация и на базата на своя опит в организиране на физически и електронни архиви съставят най-подходящата номенклатура на документите.

Ние работим като изцяло спазваме изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, консултации относно законовите изисквания в Република България. Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

Частните компании, ако желаят архивът им да бъде организиран и подреден, също трябва да разработят номенклатура на делата в архива си.

По този начин се постига каталогизиране на документите (Индексиране на документите). Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти на ХОСИ ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

Нашите архивисти разработват номенклатура на делата на Вашия архив.

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Предимства за Вас при съхранение на Вашите документи в архивохранилище на ХОСИ

Намалявате разходите си за съхранение на архива. Освобождавате място във Вашите офис помещения. Когато Ви е необходим документ, ние го сканираме и го изпращаме по e-mail или Ви доставяме оригинала. Гарантираме Ви сигурност на съхранението над документите.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Съхранение на документи в архивохраналище в София

Имате нужда от разработване на номенклатура на делата с видове и срокове за съхранение на документите?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране с подреждане на архиви