Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Подреждане и организиране на документи и архиви

Нашите архивисти извършват подреждане и организиране на всички документи във Вашия архив.

Ние предлагаме архивиране на:

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Клинични проучвания
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсените документи?

Решението: ХОСИ предлага подреждане и организиране на документи и архиви, чертежи А0+ формат, карти, планове, книги, ръкописи и други.

Подреждане на архиви и документи, организиране на архиви

Предимства, които Ви осигурява услугата подреждане и организиране на Вашия архив от Архивиращ център ХОСИ:

 • Бързо и лесно намиране на търсените документи
 • Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)
 • Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 • Консултации относно законовите изисквания в Република България

Всяка компания/организация генерира документи и архива заема все по-голямо пространство.

Решението е едно:

Позволете на Архивиращ център ХОСИ да въведе ред в хаоса на Вашите документи! Организирането и управлението на архива са наша основна задача, за да можете да намирате търсения документ бързо и лесно.

Екипът на ХОСИ ще сложи край на загубените и неправилно подредени документи!

Подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

 • Вътрешни правила за дейността на архива
 • Номенклатура на делата
 • Организиране на експертизата по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение
Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Нашият екип има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват вътрешни правила за дейността на архива. Имаме готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на тези правила като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Организиране на експертиза по ценността на документите

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът ни има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Предаване на ценните документи в държавния архив

Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център ХОСИ ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Бързо и лесно намиране на търсените документи

Специализираният екип от архивисти ще организира и подреди Вашия архив така, че да можете да намерите всеки документ бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви и ще Ви гарантира, че няма да търсите безрезултатно документи.

Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)

Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Спазването на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е задължително. Екипът ни има опит в сферата на архивиране и можем да Ви съдействаме относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

 • Вътрешни правила за дейността на архива
 • Номенклатура на делата
 • Организиране на експертизата по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение
Подреждане и организиране на архива на училища и детски градини

Повечето училища и детски градини в София са наши клиенти за подреждане и организиране на архива. Имаме огромен опит и знаем точно как да процедираме с различните видове документи за училища и детски градини. Всеки архив е различен и архивирането в училищата и детските градини има специфики, с които ние сме наясно, заради огромния ни опит в архивиране на училищна документация и документация в архива на детски градини. Услугата за архивиране включва и изработване на номенклатура на делата в училище или номенклатура на делата в детска гранида, вътрешен правилник, акт за унищожаване на документи с изтекъл срок за съхранение и други услуги, свързани с архивиране.

Консултации относно законовите изисквания в Република България

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията и управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на  законовите изисквания в Република България.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Имате нужда от подреждане и организиране на Вашите документи и архиви?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране