Закони и наредби за архивиране на документи

Предлагаме консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България

За Ваше удобство сме събрали по-важните закони и наредби за архивиране на документи:

 • Закон за Националния архивен фонд
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 • Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд
 • Закон за счетоводството
 • Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи напрекратени осигурители без правоприемник
 • Закон за защита на личните данни

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията и управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на  законовите изисквания в Република България.

Консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България

ХОСИ предлага Консултации относно законовите изисквания за организиране и управление на документи и архиви в Република България.

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията, управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на законовите изисквания.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Нашите специалисти в електронно и физическо архивиране на документи ще Ви сътрудничат, за организиране на Вашия архив съобразно законовите изисквания. Можем да Ви окажем съдействие при определяне на Правила за подреждане на документите и извършване на услугата “Подреждане на архиви, организиране на документите във Вашия архив”. А именно:

 • Изграждане на правила за подреждане на документите
 • Подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.
 • Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)
 • Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота
 • Организиране на експертиза по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Ние извършваме подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и другите закони в България.

Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

 • Вътрешни правила за дейността на архива
 • Номенклатура на делата
 • Организиране на експертизата по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват вътрешни правила за дейността на архива. Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на тези правила като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Организиране на експертиза по ценността на документите

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

Предаване на ценните документи в държавния архив

Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център ХОСИ ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Бързо и лесно намиране на търсените документи

Специализираният екип от архивисти на ХОСИ ще организира и подреди Вашия архив така, че да можете да намерите всеки документ бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви и ще Ви гарантира, че няма да търсите безрезултатно документи.

Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)

Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти на ХОСИ ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Спазването на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е задължително. Екипът на ХОСИ има опит в сферата на архивиране и можем да Ви съдействаме относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

 • Вътрешни правила за дейността на архива
 • Номенклатура на делата
 • Организиране на експертизата по ценността на документите
 • Предаване на ценните документи в държавния архив
 • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Ако имате въпроси за архивиране на документи, можете да се свържете с нашите експерти архивисти на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране