Електронно архивиране на документи

Обработката на Вашите документи се извършва от висококвалифицирани и компетентни специалисти в областта на сканирането и електронното архивиране.

Електронно архивиране на документи е процес, който включва следните етапи:

  • Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на баркодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
  • Подготовка на документите за сканиране:
  • Сканиране на документите в подходящ електронен формат:  сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
  • Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
  • Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
  • Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; баркодове, печ кодове, OCR, ICR и други
  • Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация

Когато ХОСИ извършва сканиране и индексиране на документи и електронно архивиране на документи, клиентите избират какви индексни полета да имат сканираните електронни документи.

Основна цел на индексирането да електронен архив от документи, сканирани е ХОСИ има за цел да позволи бързо търсене и намиране на документи в системата. Най-лесно се търси в софтуерна система за деловодство и архив, състояща се от сканирани документи, е в случай на индексиране всеки документ след скениране. Всяко индексиране на документи съдържа метаданни за всеки архив от електронни документи.

Pages

Оптично разпознаване на символи OCR

Сканиране на книги и подвързани документи