Електронен архив на документи

Организации, които планират да приложат или да разширят управлението на дигиталните документи, могат да избират измежду разнообразни продукти, от скенери и друг хардуер до сложен софтуер за управление на документи. Системата HOSI DMS е система за създаване на електронен архив и управление на документи. Тя позволява на потребителите да сканират хартиени документи и да импортират електронни файлове. Това включитва и електронна поща, а след това да архивират информацията в електронен формат. При това системата предлага много опции за индексиране и съхранение на документи. Потребителите могат да търсят и да възстановяват всеки архивиран документ, след което да го разпечатват, изпращат по факс или електронна поща. Електронната система за подреждане на документи може да се настрои според изискванията на потребителя. Документите могат да бъдат достъпни за множество потребители едновременно.

Бързото намиране на документите е едно от ключовите предимства на електронния архив.

Сканирането на документи се извършва от ХОСИ на място в помещенията на клиента, ако това е изискване на клиента. Можем да работим в малко, средно или голямо предприятие, лекарски кабинет, автомобилна къща, банка, адвокатска кантора и т.н.

Интересът към управлението на документи расте, което кара производителите да предлагат продукти, които са както по-лесни за използване. Те са и изненадващо достъпни като цена. Редица представители на индустрията сочат, че не само цените са приемливи. Управлението на документи в дигиталната ера не е толкова сложно, колкото смятат някои.

Разбира се, трябва да се вземат предвид разходите за нови приложения, но не трябва да се пропускат потенциалните икономии след внедряването им.  Ако търсите начини за контрол на разходите, управлението на документи е един от тях, убедени са експертите.

Pages