Дигитализиране на документи

Дигитализиране на документи или дигитализация на документи и архиви.

Ако желаете да използвате услугата „сканиране на документи при конкретна заявка“:

 • Всички ваши документи се архивират, без да бъдат сканирани.
 • Ще получите цифрови копия само на отделните документи, които поискате.
 • Те ще бъдат шифровани и защитени с парола, преди да бъдат изпратени по имейл.

 

Каква е процедурата за поръчка за архивиране на хартиени документи?

Компанията за архивиране ще даде на всяка кутия свой уникален баркод, преди да я съхрани. Можете да използвате тази система за баркодове, за да поискате документ и компанията за архивиране ще намери файла и ще ви го достави лично.

 

Доставката ще бъде напълно проследена и за максимална сигурност ще бъде направена само до посочен контакт. След като приключите с документа, архивиращата компания ще го събере и ще го архивира отново или унищожи, ако решите, че повече не се нуждаете от хартиеното копие.

 

Ако искате да научите повече, обадете ни се на 0886 662 552 или се свържете чрез нашата форма за контакт.

 

Какви са предимствата от използването на услуга за архивиране на документи?

 • Спестете място – архивирането на документи освобождава ценно пространство във вашия офис, като премествате обемисти архивни кутии извън сайта
 • Повишена сигурност – документите се съхраняват в защитени помещения и достъп до тях имат само упълномощени служители
 • Повече контрол – документите непрекъснато се проследяват, така че те не могат да бъдат поставени погрешно и не могат да бъдат извлечени или променени, без това да бъде записано
 • По-добра организация и производителност – служителите могат лесно да намират и имат достъп до документите, от които се нуждаят
 • Знания – ако не сте сигурни как да архивирате хартиени документи, компаниите за архивиране могат да се справят с това вместо вас
 • Гъвкавост – можете да архивирате всичките си документи или само определени файлове, например фактури или HR записи.
 • Безопасност – архивирането на документи гарантира, че са защитени от пожар и наводнения
 • Спазвайте закона – уверете се, че винаги спазвате разпоредбите на вашата индустрия относно воденето на записи

Posts

Сканиране на книги и подвързани документи