Дигитализиране на архиви

Ние сканираме и индексираме Вашите документи вместо Вас.

След като Вашите документи са сканирани и индексирани (дигитализирани) от Архивиращ център ХОСИ, от търсения документ Ви дели едно “кликване” с мишката. Намаляват се разходите за търсене, съхранение и движение на документи. Увеличава се ефективността. И всичко това – чрез дигитализиране на архиви.

Всички прашни папки остават в миналото. Предотвратява се загуба, повреждане или неправилно класифициране на документите. Имате гарантирана защита на информацията. Вие определяте нивата на достъп до документите.

Ние извършваме сканиране (дигитализиране) на Вашите документи и индексиране на документи. Можем да Ви предложим създаване на база данни от:
Документи
Чертежи и Карти до размер А0+
Книги
Ръкописи
Вестници и списания – периодичен печат

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсените документи?

Все повече фирми и организации използват сканиране на документи и електронно архивиране. Дигитализиране на документи като средство за управление на архива, бързо и лесно намиране на търсените документи. В днешно време използването и съхранението на огромната по обем документация е немислимо без прилагането на информационни системи за сканиране и управление на документи.

В тези случаи непрекъснато нараства нуждата за бързина при сканиране и обработка на документите. Също за повишаване на сигурността при съхранението им и ефективността на процесите на намиране на документи в архива. Тези задачи не могат да се решат без прилагането на съвременните системи за архивиране и обработка на документите. Такава система е HOSI Document Management System.

Когато документите се сканират те са картинка за компютъра.

За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е неоходимо да бъде извършено индексиране на документи. Индексирането е въвеждане на ключови думи, по които електронното изображение на документа да бъде намерено. Въвеждането на индексите (въвеждането на ключови думи) се извършва ръчно или автоматично. Ръчното въвеждане е въвеждане на търсените думи от оператор. Автоматично индекринане на електронни документи се извършва чрез баркодове, линейни кодове, OCR, ICR. Това е пълнотекстово разпознаване на символите в електрони архиви от документи.

Pages

Сканиране на книги и подвързани документи