Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Разработване на софтуер за деловодство и архив. Софтуер за управление на документи и процеси

Деловоден софтуер за управление на документи и процеси деловодство и архив
Деловоден софтуер за управление на документи и процеси деловодство и архив

Ние предлагаме разработване на софтуер за деловодство и архив, софтуер за управление на документи и процеси и други. Видове програмни продукти, които сме направили за деловодство и архив:

 • Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive
 • Система за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS
 • Система за управление на процесите в компанията ХОСИ
 • Деловоден софтуер
 • Система за управление на документи и процеси
 • Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive
 • Софтуер за управление на архиви
 • Система за архивиране на документи
 • Система за електронно архивиране ХОСИ DMS
 • Деловодна програма за управление на архиви
 • Програма за документооборот
 • Софтуер за бизнес управление на документи и информация
 • Софтуер за електронен архив
 • Програмен продукт за регистриране на входящия и изходящ документооборот в организации и фирми, заповеди, договори и други документи
 • Софтуер за електронен документооборот
 • Софтуер за архивиране на документи
 • Система за управление на архиви

Нашите софтуерни продукти дават възможност за сканиране и индексиране на Вашите документи.

Ние предлагаме софтуер, който работи с база данни от индексирани документи:

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

ХОСИ предлага разработване на софтуер за деловодство и архив, в който да търсите документите по избрани от Вас критерии. Можете да намерите всеки документ за секунди.

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсените документи?

Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive

Софтуерът за деловодство и архив ХОСИ Archive е деловодна програма, с която може да се регистрира документооборота на организацията, да се архивират документите, да се извършва търсене на документите с неизтекъл и изтекъл срок на съхранение и т.н.

Софтуер ХОСИ Archive осигурява бързо и лесно намиране, принтиране и изпращане по електронна поща на документите в електронния архив. Той се разработва специално за конкретния клиент и е съобразен изцяло с Вашите изисквания. Не е необходимо Вие да се съобразявате с готова разработка. Можем да Ви покажем различни варианти на софтуерни приложения, които ние сме направили за различни наши клиенти и заедно да обсъдим какво би било най-подходящо и най-удобно за Вас.

Документите се намират много лесно. Ако не знаете цялото име на клиента/документа – можете да търсите само по част от него. Ако не знаете точна дата – можете да търсите по период. Възможно е комбинирано търсене – по 2 или повече критерии.

Нивата на достъп до документите се определят от Вас като за всеки потребител се въвежда потребителско име и парола.

HOSI DMS е деловодна програма със следните основни функции:

 • Регистриране на входящите документи в дадена фирма или организация.
 • Регистриране на изходящите документи в дадена фирма или организация.
 • Създаване и поддържане на архив на документи със сканиране на хартиени документи
 • Задаване на срок на изпълнение на определени документи.
 • Насочване на документи към определени служители.
 • Йерархичен контрол на достъп до информацията, съгласно предварително зададени права на потребителите.
 • Въвеждане на договори със запазване на версии на договора. Групиране на договорите на база: клиенти, доставчици и други групи определени от Вас
 • Изграждане и поддържане на групи на документите.
 • Създаване и редакция на документи.
 • Генериране и принтиране на справки.
Система за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS

Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS – ХОСИ Document Management System е компютърна система (софтуер, програма), която се изполва за проследяване на електроннои документи и/или изображения на хартиени документи. Тя включва електронно управление на документи и процеси, сканиране на изображения, workflow система и система за управление на записите.

Основната задача на Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS е да сканира, индексира и управлява документите в организацията с цел оптимизиране на процесите, спестяване на време, увеличаване на ефективността на служителите и създаване на централизиран архив.

 

Система за управление на процесите в компанията ХОСИ

Софтуер ХОСИ e цялостно решение за организиране, стандартизация, управление и движение на документите в организацията, независимо дали говорим за малка, средна или голяма организация.

Можете да поръчате софтуер ХОСИ на тел. 02 / 875 90 92 и 02 / 875 90 93.

Основната цел на системата за управление на процеси ХОСИ е да гарантира драстично увеличаване на ефективността на работата и същевременно видимо намаляване на оперативните разходи в организацията.

ХОСИ оптимизира ресурсите в организацията чрез:
 • Управление обмена на документите между потребителите
 • Създаване, организация, поддръжка и ефективно използване на архивни документи. ХОСИ е централизиран електронен архив на документите организацията
 • Проследяване историята на събитията в системата
 • Намаляване на разходите за принтиране, копиране и транспортиране на документи
 • Оптимизиране на бизнес процесите в организацията и увеличаване на продуктивността на служителите
ХОСИ гарантира:
 • край на загубата на документи
 • край на дългото търсене на документи
 • край на неоторизирания достъп до документите
 • край на изпуснатите срокове за отговор на писма и забравените документи
 • драстично увеличаване на продуктивността на служителите
 • много по-добро обслужване на клиентите
Внедряването на ХОСИ Ви осигурява:
 • Спестяване на време при търсене, обмен и достъп на документация – текущата версия на документите винаги се намира на точното място в точното време. Можете да прегледате хронологично всички версии на документа.
 • Бързо и надеждно разпределение на задачите и документацията чрез дефиниране на процесите и движението на документите (workflow).
 • Структуриране на информацията и незабавно визуализиране на търсените документи
 • Централизиране на електронния архив и възможност за премествате на хартиения архив в отдалечени помещения.
 • Контролиран достъп до документите чрез определяне на нивата на достъп
 • Възможност за публикуване на документи на електронни табла за обяви съгласно изискванията на ISO 9000.
 • Управление на процедурите по качеството, съгласно стандарт ISO 9000 и улеснено внедряване на стандартите.
 • Въвеждане на документи от електронна поща
 • Възможност за сканиране и OCR (оптично разпознаване на символите).
Характеристики на ХОСИ:
 • Подходящ за малки, средни и много големи организации в държавния, общинския и частния сектор
 • Интерфейсът е преведен и на български, английски, сръбски, словенски и руски език.
 • Софтуерът се разпространява и усъвършенства повече от 10 години
 • ХОСИ – партньор на OSA за България, гарантира бърза инсталация, качествено обучение и постоянна поддръжка на системата с незабавна реакция при възникване на необходимост.
 • ХОСИ има десктоп и уеб версия – Вие избирате коя да използвате.
 • Много лесен за инсталация, внедряване и употреба, без програмиране, без необходимост от специални познания.
 • ХОСИ гарантира високо ниво на сигурност на документите чрез гъвкава система за дефиниране на правата на достъп.
 • Поддържа всякакви електронни документи, независимо от файловия формат (текст, таблици, изображения, технически чертежи, растерни документи, аудио, видео и др.).
 • ХОСИ е съвместим с всякакви приложения в MS Windows среда. Може да се интегрира със съществуващи бази данни и желани от клиента информационни системи.
 • Работи с Microsoft SQL, Oracle и други бази данни.
 • ХОСИ е изработен в съответствие с ISO стандартите

Електронното архивиране е процес, който включва следните етапи:

 1. Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на бар-кодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
 2. Подготовка на документите за сканиране:
 3. Сканиране на документите в подходящ електронен формат: сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
 4. Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
 5. Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
 6. Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; бар-кодове, печ-кодове, OCR, ICR и други
 7. Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация
 8. Разработване на софтуер за търсене на документите по зададените въведени критерии.

Имате нужда от разработване на софтуер за деловодство и архив?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи и разработване на софтуер за деловодство и архив.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране