Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Софтуер за архивиране на документи. Система за управление на архиви. Програма за достъп до документи и архиви

Деловоден софтуер за управление на документи и процеси деловодство и архив

Предимства на използването на софтуер за архивиране на документи, система за управление на архиви, програма за достъп до документи и архиви

 • Софтуер за управление на архиви
 • Система за архивиране на документи
 • Софтуер за електронен архив
 • Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive
 • Система за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS
 • Система за управление на процесите в компанията ХОСИ
 • Деловоден софтуер
 • Система за управление на документи и процеси
 • Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive
 • Софтуер за архивиране на документи
 • Система за електронно архивиране ХОСИ DMS
 • Деловодна програма за управление на архиви
 • Програма за документооборот
 • Софтуер за бизнес управление на документи и информация
 • Програмен продукт за регистриране на входящия и изходящ документооборот в организации и фирми, заповеди, договори и други документи
 • Софтуер за електронен документооборот
 • Система за управление на архиви

Нашите софтуерни продукти дават възможност за сканиране и индексиране на Вашите документи. Ние разработваме софтуер за архивиране на документи, система за управление на архиви и програма за достъп до документи и архиви, съобразени с Вашите изисквания и спецификата на Вашата документация.

Ние предлагаме софтуер, който работи с база данни от индексирани документи:

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

ХОСИ предлага деловоден софтуер, система за управление на документи и процеси, в който да търсите документите по избрани от Вас критерии. Можете да намерите всеки документ за секунди.

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсените документи?

Софтуер за деловодство и архив ХОСИ Archive

Софтуерът за деловодство и архив ХОСИ Archive е деловодна програма, с която може да се регистрира документооборота на организацията, да се архивират документите, да се извършва търсене на документите с неизтекъл и изтекъл срок на съхранение и т.н.

Софтуер ХОСИ Archive осигурява бързо и лесно намиране, принтиране и изпращане по електронна поща на документите в електронния архив. Той се разработва специално за конкретния клиент и е съобразен изцяло с Вашите изисквания. Не е необходимо Вие да се съобразявате с готова разработка. Можем да Ви покажем различни варианти на софтуерни приложения, които ние сме направили за различни наши клиенти и заедно да обсъдим какво би било най-подходящо и най-удобно за Вас.

Документите се намират много лесно. Ако не знаете цялото име на клиента/документа – можете да търсите само по част от него. Ако не знаете точна дата – можете да търсите по период. Възможно е комбинирано търсене – по 2 или повече критерии.

Нивата на достъп до документите се определят от Вас като за всеки потребител се въвежда потребителско име и парола.

Система за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS

Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS – ХОСИ Document Management System е компютърна система (софтуер, програма), която се изполва за проследяване на електроннои документи и/или изображения на хартиени документи. Тя включва електронно управление на документи и процеси, сканиране на изображения, workflow система и система за управление на записите.

Основната задача на Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS е да сканира, индексира и управлява документите в организацията с цел оптимизиране на процесите, спестяване на време, увеличаване на ефективността на служителите и създаване на централизиран архив.

 

Система за управление на процесите в компанията ХОСИ – Архивиращ Център ХОСИ

Софтуер ХОСИ e цялостно решение за организиране, стандартизация, управление и движение на документите в организацията, независимо дали говорим за малка, средна или голяма организация.

Можете да поръчате софтуер ХОСИ на тел. 02 / 875 90 92 и 02 / 875 90 93.

Основната цел на системата за управление на процеси ХОСИ е да гарантира драстично увеличаване на ефективността на работата и същевременно видимо намаляване на оперативните разходи в организацията.

ХОСИ оптимизира ресурсите в организацията чрез:
 • Управление обмена на документите между потребителите
 • Създаване, организация, поддръжка и ефективно използване на архивни документи. ХОСИ е централизиран електронен архив на документите организацията
 • Проследяване историята на събитията в системата
 • Намаляване на разходите за принтиране, копиране и транспортиране на документи
 • Оптимизиране на бизнес процесите в организацията и увеличаване на продуктивността на служителите
ХОСИ гарантира:
 • край на загубата на документи
 • край на дългото търсене на документи
 • край на неоторизирания достъп до документите
 • край на изпуснатите срокове за отговор на писма и забравените документи
 • драстично увеличаване на продуктивността на служителите
 • много по-добро обслужване на клиентите
Внедряването на ХОСИ Ви осигурява:
 • Спестяване на време при търсене, обмен и достъп на документация – текущата версия на документите винаги се намира на точното място в точното време. Можете да прегледате хронологично всички версии на документа.
 • Бързо и надеждно разпределение на задачите и документацията чрез дефиниране на процесите и движението на документите (workflow).
 • Структуриране на информацията и незабавно визуализиране на търсените документи
 • Централизиране на електронния архив и възможност за премествате на хартиения архив в отдалечени помещения.
 • Контролиран достъп до документите чрез определяне на нивата на достъп
 • Възможност за публикуване на документи на електронни табла за обяви съгласно изискванията на ISO 9000.
 • Управление на процедурите по качеството, съгласно стандарт ISO 9000 и улеснено внедряване на стандартите.
 • Въвеждане на документи от електронна поща
 • Възможност за сканиране и OCR (оптично разпознаване на символите).
Характеристики на ХОСИ:
 • Подходящ за малки, средни и много големи организации в държавния, общинския и частния сектор
 • Интерфейсът е преведен и на български, английски, сръбски, словенски и руски език.
 • Софтуерът се разпространява и усъвършенства повече от 10 години
 • ХОСИ – партньор на OSA за България, гарантира бърза инсталация, качествено обучение и постоянна поддръжка на системата с незабавна реакция при възникване на необходимост.
 • ХОСИ има десктоп и уеб версия – Вие избирате коя да използвате.
 • Много лесен за инсталация, внедряване и употреба, без програмиране, без необходимост от специални познания.
 • ХОСИ гарантира високо ниво на сигурност на документите чрез гъвкава система за дефиниране на правата на достъп.
 • Поддържа всякакви електронни документи, независимо от файловия формат (текст, таблици, изображения, технически чертежи, растерни документи, аудио, видео и др.).
 • ХОСИ е съвместим с всякакви приложения в MS Windows среда. Може да се интегрира със съществуващи бази данни и желани от клиента информационни системи.
 • Работи с Microsoft SQL, Oracle и други бази данни.
 • ХОСИ е изработен в съответствие с ISO стандартите

Електронното архивиране е процес, който включва следните етапи:

 1. Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на бар-кодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
 2. Подготовка на документите за сканиране:
 3. Сканиране на документите в подходящ електронен формат: сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
 4. Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
 5. Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
 6. Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; бар-кодове, печ-кодове, OCR, ICR и други
 7. Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация
 8. Разработване на софтуер за търсене на документите по зададените въведени критерии.

Имате нужда от софтуер за архивиране на документи, система за управление на архиви, програма за достъп до документи и архиви?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи и разработване на деловоден софтуер и система за управление на документи и процеси.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране. Разработваме софтуер за архивиране на документи, система за управление на архиви, програма за достъп до документи и архиви. Всички софтуерни програми са съобразени с Вашите специфични документи.

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране