Сканиране на микрофилми и микрофиши. Дигитализиране на микрофилми, микрофиши и апертурни карти. Плотиране на микрофилми

Микрофилмиране на документи

Предимсва на сканиране на микрофилми и микрофиши и електронното архивиране:

От търсения документ Ви дели едно кликване с мишката.

Документите на микрофилми се съхраняват много по-дълго от тези на хартия или в електронен вид – над 500 години, заемат малко място и са удобни за съхранение, но са неудобни за използване.

Ние сканираме Вашите микрофилми вместо Вас.

Сканираните документи ще намирате бързо и лесно по ключови думи. Електронният архив има много предимства, така че ще можете да се възползвате от тях.

ХОСИ предлага сканиране на микрофилми, микрофиши и апаратурни карти.

Екипът на Архивиращ център БДИАС ще извърши за Вас сканиране на микрофилмови ленти, микрофиши и апертурни карти. Ако разполагате с микрофилми или апертурни карти и искате да намирате информацията незабавно или да правите промени в тях, нашият екип ще ги сканира и индексира за Вас.

Така от информацията ще Ви делят няколко кликвания с мишката. Ще имате възможност за актуализиране и пренос на данните по Internet и локалната мрежа.

Цената на услугата е много изгодна, а качеството на изображенията сканирани от апертурни карти е по-добро от това на сканирани документи от хартия.

Сканиране на микрофилми и микрофиши

Сканирането и електронното архивиране на микрофилми е процес, който включва следните етапи:

  1. Подреждане на микрофилмите
  2. Подготовка на микрофилмите за сканиране:
  3. Сканиране на микрофилмите в подходящ електронен формат
  4. Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
  5. Проверка след сканиране на микрофилмите / контрол на качеството по сканиране
  6. Въвеждане на данни от сканираните микрофилми в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; бар-кодове, печ-кодове, OCR, ICR и други
  7. Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация

Имате нужда от архивиране на документи и сканиране на микрофилми?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи и сканиране на микрофилми и микрофиши.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

Услуги на ХОСИ:

Сканиране на документи
Сканиране на чертежи и карти голям формат
Сканиране на книги и подвързани документи
Изграждане на електронен архив
Въвеждане на информация в бази данни
Софтуер за деловодство и архив
Система за електронно архивиране
Система за управление на документи и процеси
Оптично разпознаване на символите (OCR)
Подреждане и организиране на хартиени архиви
Организиране на документооборота
Разработване на номенклатура на делата
Експертиза на ценността на документите
Подвързване на документи
Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, бракуване, шредиране, претопяване
Консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България
Архивна обработка на документите при ликвидация на фирма
Предаване на ведомости за заплати в НОИ
Микрофилмиране
Сканиране на микрофилми
Разработване на уеб сайт, SEO услуги

Решения за:

Мениджъри, Управленски екип
Отдел Счетоводство
Отдел Личен състав
Отдел Доставки / снабдяване
Отдел Продажби
Отдел Човешки ресурси

Банки и финансови институции
Застрахователни компании
Счетоводни къщи
Строителство
Агенции за недвижими имоти
Адвокатски кантори и нотариуси
Телекомуникации
Промишленост
Енергетика
Здравеопазване
Фармация
Транспорт
Логистика
Търговия
Услуги
Туризъм
Консултантски компании
Библиотеки, издателства, медии
Университети, училища

Държавна Администрация
Международни организации
Общинска Администрация

Архивът Ви се състои от:

Фирмени документи
Административни документи
Счетоводни документи
Документи на личен състав
Книги
Вестници
Списания
Чертежи
Карти

Досиета на клиенти
Застрахователни полици
Договори
Оферти
Входяща поща
Изходяща поща
Заповеди
Молби
Жалби
Доклади
Отчети
Тръжна документация
Удостоверения
Командировки
Ведомости за заплати
Досиета на служители
Други документи

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране