Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Подготовка на разплащателни ведомости на прекратени осигурители за предаване в НОИ Инструкция №5. Архивна обработка на документите при ликвидация на фирма

Подготовка на разплащателни ведомости на прекратени осигурители за предаване в НОИ Инструкция № 5
Защо да ни се доверите?

Защото имаме голям опит в Подготовка на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник за предаване в НОИ Инструкция № 5.

От тази услуга се възползват най-вече фирми в ликвидация или в несъстоятелност.

Ще Ви съдействаме с подготовката и подвързването на документите, които се предават в НОИ.

Архивна обработка на документи при ликвидация на фирма

Екипът от специалисти в областта на електронно архивиране на документи и физическо архивиране на документи, има необходимите знания и опит, за да съдейства на ликвидаторите и синдиците на предприятия при закриване и приключване на производство по несъстоятелност и на собствениците на приватизирани търговски дружества да спазят изискванията на чл.51 ал.1 и пар. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за националния архивен фонд по предаване на ценните документи в Държавен архив и Инструкция №5/2005г. на Национален осигурителен институт за приемане и съхранение на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Ние се съобразяваме и с изискванията на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Извършваме следните действие:

  • Подреждане и систематизиране на документите в архива
  • Организиране на експертиза по ценността на документите
  • Предаване на ценните документи в държавния архив
  • Предаване на разплащателни ведомости, заповеди за назначаване, преназначаване и освобождаване от работа, трудови книжки и други документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, в съответното териториално поделение на НОИ, когато имаме налице прекратен осигурител без правоприемник
  • Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

 

Предаване на разплащателните ведомости в съответното териториално поделение на НОИ, когато имаме налице прекратен осигурител без правоприемник

Ние имаме опит в предаване на разплащателните ведомости в съответното териториално поделение на НОИ и изцяло спазваме изискванията на Инструкция №5 при подготвяне на документите за предаване. Екипът на ХОСИ извършва всички действия по подреждане, подвързване и транспортиране на документите до архивохранилището на НОИ. Подготовката на документите може да се извърши във Ваш или наш офис, съобразно Вашите изисквания.

Всички документи, които не предавате в НОИ трябва да съхранявате 10 години след приключване на фирмата.

Ако нямате Ваше архивохранилище, можете да се възползвате от услугата ни Съхранение на документи.

Предимства за Вас при съхранение на Вашите документи в архивохранилище на ХОСИ

Намалявате разходите си за съхранение на архива. Освобождавате място във Вашите офис помещения. Когато Ви е необходим документ, ние го сканираме и го изпращаме по e-mail илиВи доставяме оригинала. Гарантираме Ви сигурност на съхранението над документите.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Съхранение на документи в архивохраналище в София

Имате нужда от архивиране на документи?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи.

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране