Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Оптично разпознаване на символи OCR

Предимства на използване на оптично разпозванане на символи OCR при електронното архивиране на документи

Когато документите се сканират те са картинка за компютъра. За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е неоходимо да бъде извършено индексиране на документи – въвеждане на ключови думи, по които електронното изображение на документа да бъде намерено. Въвеждането на индексите (въвеждането на ключови думи) се извършва ръчно или автоматично. Ръчното въвеждане е въвеждане на търсените думи от оператор, а амтоматично индекринане на електронни документи се извършва чрез баркодове, линейни кодове, OCR, ICR (пълнотекстово разпознаване на символите в електрони архиви от документи).

Оптично разпознаване на символите (OCR – optical character recognition) е пълнотекстово разпознаване на символите, наречено още пълнотекстово индексиране. Чрез оптично разпознаване на символите е възможно да бъде извършвано пълнотекстово търсене в сканирани и индексирани документи. Това позволява да се търсят документи като в полето за търсене се въведе търсената дума или фраза. Когато е използван OCR или ICR можете да запишете документите в текстов формат.

Индексиране въвеждане на данни
Paper documents digitizing

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсеното?

Решението:

ХОСИ предлага електронно архивиране на документи чрез сканиране и индексиране.

Когато документите се сканират, те са картинка за компютъра.

За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е необходимо да бъде извършено индексиране на документи – Въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи, по които електронното изображение на документа да бъде намерено.

Когато искате да търсите пълнотекстово, ако целия текст се въвежда ръчно би отнело огромно време. Затова препоръчваме използването на автоматично софтуерно индекринане наречено OCR – оптично разпознаване на символи.

Въвеждането на индексите (въвеждането на ключови думи) се извършва ръчно или автоматично. Ръчното въвеждане е въвеждане на търсените думи от оператор, а автоматично индекринане на електронни документи се извършва чрез баркодове, линейни кодове, OCR, ICR (пълнотекстово разпознаване на символите в електрони архиви от документи).

Когато ХОСИ извършва сканиране и индексиране на документи и електронно архивиране на документи, клиентите избират какви индексни полета да имат сканираните електронни документи.

Основна цел на индексирането да електронен архив от документи, сканирани е ХОСИ има за цел да позволи бързо търсене и намиране на документи
в системата. Най-лесно се търси в софтуерна система за деловодство и архив, състояща се от сканирани документи, е в случай на индексиране всеки документ след скениране. Всяко индексиране на документи съдържа метаданни за всеки архив от електронни документи.

Нашите архивисти извършват сканиране и индексиране на Вашите документи.

Ние предлагаме дигитализиране чрез въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи:

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Електронното архивиране с индексиране на документи – въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи, е процес, който включва следните етапи:

 1. Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на бар-кодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
 2. Подготовка на документите за сканиране:
 3. Сканиране на документите в подходящ електронен формат: сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
 4. Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
 5. Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
 6. Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; бар-кодове, печ-кодове, OCR, ICR и други
 7. Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация

Имате нужда от архивиране на документи? Индексиране на документи – въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи – индексиране на документи, въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране