Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране и претопяване

Конфиденциално унищожаване на документи

Архивиращ център ХОСИ може да Ви предложи конфиденциално унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение чрез шредиране и претопяване.

Унищожаване на документите чрез шредиране и след това претопяване до пълното разграждане на хартията чрез специална течност, която е съобразена с Екологичните стандарти.

След унищожаване издаваме протокол за извършеното унищожаване.

Можете да присъствате на унищожаването.

 

ХОСИ предлага унищожаване на архиви. Процесите, свързани с поверително унищожаване на документите са:

  • Транспортиране и хамалогия. Товарене, транспортиране и разтоварване.
  • Подготовка на документите за унищожаване.
  • Унищожаване на хартиените документи чрез шредиране и претопяване
  • Издаване на документ за конфиденциално унищожаване.

Фирма ХОСИ е Администратор на лични данни, притежаващ удостоверение от КЗЛД.

Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение – бракуване на документи, шредиране (нарязване на документи), претопяване на документи

ХОСИ предлага цялостно организиране на документи във Вашия архив и унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение – бракуване на документи, шредиране (нарязване на документи), претопяване на документи и т.н. Ние изготвяме актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.

Предимства, които Ви осигурява услугата е спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, консултации относно законовите изисквания в Република България и освобождаване на пространство в архива.

Всяка организация генерира документи и архива заема все по-голямо пространство.

Решението е едно:

Позволете на Архивиращ център ХОСИ да въведе ред в хаоса на Вашите документи и да унищожи ненужните документи с изтекъл срок на съхранение.

Преди да се извърши унищожаване на документите в архива е необходимо да се организира експертиза по ценността на документите. Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация. Екипът на ХОСИ има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

 

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център ХОСИ ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.

Искате да запазите информацията от документите, които унищожаваме?

Предлагаме сканиране преди унищожаване на документи:

Ако желаете да съхраните информацията от документите си и ако в тази информация няма лични данни, които е необходимо да унищожите, ХОСИ предлага да извърши сканиране на документи, сканиране на чертежи А0+ формат, сканиране на карти, сканиране на планове, сканиране на книги, ръкописи и други. Така ще имате информацията, а хартиените документи няма да Ви заемат място. Същевременно ще можете много лесно да намирате търсената информация, защото документите ще са сканирани и дигитализирани. След изтичане на срока за съхранени, ще Ви предложим конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране

Имате нужда от конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране и претопяване?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране и унищожаване на документи чрез шредиране и претопяване.

Нямате място, но искате да съхраните документите си?

Предлагаме Ви съхранение на архиви в специализирани архивохранилища.

Всички компании имат фирмени документи, които трябва да се съхраняват със срок за съхранение на фирмени документи, съхранение на архиви и архивиране на документи, обадете ни се. Ние предлагаме съхраняване на фирмени документи, съхранение на фирмени документи в архив и съхранение на архив и съхранение на фирмени документи. При изтичане на срока за съхранение на архива, можем да предложим унищожаване на архиви с изтекъл срок за съхранение.

Предимства за Вас при съхранение на Вашите документи в архивохранилище на ХОСИ

Намалявате разходите си за съхранение на архива. Освобождавате място във Вашите офис помещения. Когато Ви е необходим документ, ние го сканираме и го изпращаме по e-mail или Ви доставяме оригинала. Гарантираме Ви сигурност на съхранението над документите.

Съхранение на документи в архивохраналище в София

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране, както и конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране и архиви с изтекъл срок на съхранение чрез шредиране и претопяване.

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране и Конфиденциално унищожаване на документи чрез шредиране