Архивиране на документи ХОСИ
Архивиране на документи ХОСИ slider 1
Архивиране на документи ХОСИ slider 1

Индексиране на документи. Въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи

Предимства на електронното архивиране на документи чрез индексиране на документи, въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи

От търсения документ Ви дели едно кликване с мишката.

Документите се визуализират за секунди.

Намаляват се разходите за търсене, съхранение, принтиране и копиране на документите. Увеличава се ефективността на работата. Спестявате време и пари.

Ние сканираме Вашите документи вместо Вас.

Всички прашни папки остават в миналото. Предотвратява се загуба, повреждане и неправилно класифициране на документите. Документите Ви са защитени с резервни копия. Вие определяте нивата на достъп.

Ние въвеждаме необходимата информация в бази данни.

Така след дигитализацията ще можете да търсите документите си по всяка дума от текста.

Индексиране въвеждане на данни
Paper documents digitizing

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсеното?

Решението:

ХОСИ предлага електронно архивиране на документи чрез сканиране и индексиране.

Когато документите се сканират, те са картинка за компютъра.

За да можете за извършвате търсене на документите по дадени критерии е необходимо да бъде извършено индексиране на документи – Въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи, по които електронното изображение на документа да бъде намерено.

Въвеждането на индексите (въвеждането на ключови думи) се извършва ръчно или автоматично. Ръчното въвеждане е въвеждане на търсените думи от оператор, а амтоматично индекринане на електронни документи се извършва чрез баркодове, линейни кодове, OCR, ICR (пълнотекстово разпознаване на символите в електрони архиви от документи).

Когато ХОСИ извършва сканиране и индексиране на документи и електронно архивиране на документи, клиентите избират какви индексни полета да имат сканираните електронни документи.

Основна цел на индексирането да електронен архив от документи, сканирани е ХОСИ има за цел да позволи бързо търсене и намиране на документи
в системата. Най-лесно се търси в софтуерна система за деловодство и архив, състояща се от сканирани документи, е в случай на индексиране всеки документ след скениране. Всяко индексиране на документи съдържа метаданни за всеки архив от електронни документи.

Нашите архивисти извършват сканиране и индексиране на Вашите документи.

Ние предлагаме дигитализиране чрез въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи:

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Как да извършим организиране на документи, за да ги намирате бързо и лесно?

За да постигнем ефективно намиране на документите, които съставляват Вашия електронен архив е необходимо да използвате софтуера ХОСИ електронен архив – софтуерна система за деловодство и архив и управление на документи, в който документите са индексирани с определени индекси съдържащи метаинформация за графичните изображения на Вашите електронни документи.

За да бъде извършено пълнотекстово търсене е необходимо да бъде извършено пълнотекстово индексиране – пълнотекстово разпознаване на символите. Това се прави чрез OCR (optical character recognition) – оптично разпознаване на символите или ICR (intelligent character recognition) – интелигентно разпознаване на символите. Това позволява да се търсят документи, които съдържат определени думи или фрази. Когато е използван OCR или ICR можете да запишете документите в текстов формат.

Търсенето на документи в системата за управление на документи ХОСИ Архив използва индексите, поддържани от системата. Системите за управление на документи позволяват търсене на документи по идентификатора на документа, метаинформацията за документа, пълното съдържание на документа и т.н. Възможно е да се въведат сложни системи за търсене, които съдържат ключови думи или фрази от съдържанието на документи в архива или метаинформацията на сканирани документи във Вашия електронен архив.

При електронно управление на документи, имате възможност за редактиране, трансформиране, архивиране, публикуване и управление на всякакъв вид документи.

ХОСИ Системи за управление на документите, включва средства за управление на процесите по сканиране. Ако желаете пълнотекстово разпознаване на символите е необходимо да се извърши оптично разпознаване на символите.

ХОСИ система за документооборот и електронен архив е дигитално решение за електронно архивиране на документи – въвеждане и индексиране на документи. ХОСИ Деловодство и Архив е дигитално решение за бърз и лесен достъп и търсене на документи.

ХОСИ Деловодство и архив – система за управление на документи, дава възможност да се индексират документи с помощта на атрибутите да документите – метаданни за електронни документи. Индексите се въвеждат в база данни и дават възможност бързо да намерят и извлекат данните свързани със съответните документи в архива. По този начин за секунди можете да намерите търсените документи като Ви гарантираме моментално намиране на всички търсени данни. Това не е възможно да се направи, когато документите не са скенирани и индексирани.

Електронното архивиране с индексиране на документи – въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи, е процес, който включва следните етапи:

 1. Подреждане и класифициране на архива: номериране на документите в номенклатурните дела, поставяне на бар-кодове или други етикети с № на делото в което се намира документа
 2. Подготовка на документите за сканиране:
 3. Сканиране на документите в подходящ електронен формат: сканиране на различни по размери и вид документи – от размер А6 до А0+; сканиране се извършва с подходящи за документите скенери – високоскоростни, скенери за книги, широкоформатни.
 4. Съхранение на сканираните файлове на наш сървър или Ваш сървър
 5. Проверка след сканиране на документи / контрол на качеството по сканиране
 6. Въвеждане на данни от сканираните документи в софтуер за деловодство и електронен архив; индексиране на ключови думи, по които да се осъществи лесното намиране на всеки документ – дата, година, получател и т.н.; баркод; бар-кодове, печ-кодове, OCR, ICR и други
 7. Въвеждане на индекси и вграждане на изображения от сканираните документи в програма, съобразена с нуждите на Вашата фирма или организация

Имате нужда от архивиране на документи? Индексиране на документи – въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Експертите архивисти от архивиращ център ХОСИ ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви консултират по всички въпроси свързани с архивиране на документи – индексиране на документи, въвеждане на метаданни в база данни за търсене на документи по ключови думи

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране