Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0657-C01 , Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент:ХОСИ ООД
Обща стойност: Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв.
европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.