Софтуер за управление на документи и бизнес процеси. Защо да изберете професионалистите от фирма ХОСИ?

ХОСИ предлага различни софтуерни програми, като софтуер за управление на документи и бизнес процеси, деловоден софтуер и други.

Система за управление на процесите в компанията ХОСИ – Архивиращ Център ХОСИ

Софтуер ХОСИ e цялостно решение за организиране, стандартизация, управление и движение на документите в организацията, независимо дали говорим за малка, средна или голяма организация.

Можете да поръчате софтуер ХОСИ на тел. 02 875 90 93.

Основната цел на системата за управление на процеси ХОСИ е да гарантира драстично увеличаване на ефективността на работата и същевременно видимо намаляване на оперативните разходи в организацията.

Система за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS

Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS – ХОСИ Document Management System е компютърна система (софтуер, програма), която се изполва за проследяване на електроннои документи и/или изображения на хартиени документи. Тя включва електронно управление на документи и процеси, сканиране на изображения, workflow система и система за управление на записите.

Основната задача на Системата за електронно архивиране и управление на документи ХОСИ DMS е да сканира, индексира и управлява документите в организацията с цел оптимизиране на процесите, спестяване на време, увеличаване на ефективността на служителите и създаване на централизиран архив.

Внедряването на ХОСИ Ви осигурява:

  • Спестяване на време при търсене, обмен и достъп на документация – текущата версия на документите винаги се намира на точното място в точното време. Можете да прегледате хронологично всички версии на документа.
  • Бързо и надеждно разпределение на задачите и документацията чрез дефиниране на процесите и движението на документите (workflow).
  • Структуриране на информацията и незабавно визуализиране на търсените документи.
  • Централизиране на електронния архив и възможност за премествате на хартиения архив в отдалечени помещения.
  • Контролиран достъп до документите чрез определяне на нивата на достъп.
  • Възможност за публикуване на документи на електронни табла за обяви.
  • Управление на процедурите по качеството и улеснено внедряване на стандартите.
  • Въвеждане на документи от електронна поща.
  • Възможност за сканиране и OCR (оптично разпознаване на символите).

 

Предлагаме следните услуги за електронно и физическо архивиране

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram

Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране