Сканиране на документи електронно архивиране дигитализация

Сканирането Ви отнема много време? Архивиращ център ХОСИ ще сканира и дигитализира Вашите документи