Електронен архив. Сканиране на документи. Защо улесняват работата Ви?

Paper documents digitizing

Обемът на хартиените документи расте с всеки изминал ден?

Трудно намирате търсената информация?

ХОСИ предлага сканиране на документи, сканиране на чертежи А0+ формат, сканиране на карти, сканиране на планове, сканиране на книги, ръкописи и други.

Предимства на електронен архив. Сканиране на документи, дигитализация и електронно архивиране:

 • От търсения документ Ви дели едно кликване с мишката.
 • Документите се визуализират за секунди.
 • Намаляват се разходите за търсене, съхранение, принтиране и копиране на документите.
 • Увеличава се ефективността на работата.
 • Спестявате време и пари.

Ние сканираме Вашите документи вместо Вас.

Всички прашни папки остават в миналото. Предотвратява се загуба, повреждане и неправилно класифициране на документите. Документите Ви са защитени с резервни копия. Вие определяте нивата на достъп.

Сканиране и електронно архивиране на документи

Нашите архивисти извършват сканиране и индексиране на Вашите документи независимо от вида и размера им.

 • Фирмени документи
 • Административни документи
 • Счетоводни документи
 • Документи на личен състав
 • Книги, Вестници, Списания
 • Чертежи, Карти до размер А0+
 • Досиета на клиенти
 • Застрахователни полици
 • Оферти
 • Договори
 • Входяща поща
 • Изходяща поща
 • Заповеди
 • Жалби
 • Молби
 • Доклади
 • Отчети
 • Удостоверения
 • Тръжни документи
 • Командировки
 • Ведомости за заплати
 • Други документи

Защо да изберете сканиране на документи, дигитализация и електронно архивиране?

Все повече фирми и организации използват сканиране на документи, дигитализация и електронно архивиране като средство за управление на архива, бързо и лесно намиране на търсените документи. В днешно време използването и съхранението на огромната по обем документация е немислимо без прилагането на информационни системи за сканиране и управление на документи.

В тези случаи непрекъснато нараства нуждата за бързина при сканиране и обработка на документите, за повишаване на сигурността при съхранението им и ефективността на процесите на намиране на документи в архива. Тези задачи не могат да се решат без прилагането на съвременните системи за архивиране и обработка на документите, каквато е HOSI Document Management System.

Електронен архив. Сканиране на документи. Това са услугите, които ще Ви спестят време, порстранство и пари.

Имате нужда от сканиране на документи, дигитализация и електронно архивиране?

Обадете ни се на тел. 02 875 90 93, 0886 662 552

Пишете ни на info@arhivi.net

Решения за:

Мениджъри, Управленски екип
Отдел Счетоводство
Отдел Личен състав
Отдел Доставки / снабдяване
Отдел Продажби
Отдел Човешки ресурси

Банки и финансови институции
Застрахователни компании
Счетоводни къщи
Строителство
Агенции за недвижими имоти
Адвокатски кантори и нотариуси
Телекомуникации
Промишленост
Енергетика
Здравеопазване
Фармация
Транспорт
Логистика
Търговия
Услуги
Туризъм
Консултантски компании
Библиотеки, издателства, медии
Университети, училища

Държавна Администрация
Международни организации
Общинска Администрация

Услуги на ХОСИ:

Сканиране на документи
Сканиране на чертежи и карти голям формат
Сканиране на книги и подвързани документи
Изграждане на електронен архив
Въвеждане на информация в бази данни
Софтуер за деловодство и архив
Система за електронно архивиране
Система за управление на документи и процеси
Оптично разпознаване на символите (OCR)
Подреждане и организиране на хартиени архиви
Организиране на документооборота
Разработване на номенклатура на делата
Експертиза на ценността на документите
Подвързване на документи
Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, бракуване, шредиране, претопяване
Консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България
Архивна обработка на документите при ликвидация на фирма
Предаване на ведомости за заплати в НОИ
Микрофилмиране
Сканиране на микрофилми
Разработване на уеб сайт, SEO услуги

Архивът Ви се състои от:

Фирмени документи
Административни документи
Счетоводни документи
Документи на личен състав
Книги
Вестници
Списания
Чертежи
Карти

Досиета на клиенти
Застрахователни полици
Договори
Оферти
Входяща поща
Изходяща поща
Заповеди
Молби
Жалби
Доклади
Отчети
Тръжна документация
Удостоверения
Командировки
Ведомости за заплати
Досиета на служители
Други документи

тел. 02 987 90 93, 0886 662 552

Обадете ни се, за да Ви посетим и да коментираме какво би било най-подходящо за Вашата документация и архиви съобразно спецификите на работата Ви. Предлагаме всички видове архивиране на документи – сканиране и дигитализиране, съхранение, електронно и физическо архивиране

Twitter

Последвайте HOSI Archiving в Twitter

Facebook

Последвайте HOSI Archiving във Facebook

Instagram

Последвайте HOSI Archiving в Instagram