Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - за компанията

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - услуги

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - софтуер

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - клиенти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - новини

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - въпроси

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - закони

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи за електронния архив

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - въвеждане на данни за електронния архив

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - софтуер за електронен архив

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - подреждане на документите в архива

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - физическо архивиране на архива

Електронното  архивиране  на  документи
ще Ви спести време и пари!
Предимства:

Ние сканираме Вашите документи вместо Вас. От търсения документ Ви дели едно “кликване” с мишката. Намаляват се разходите за търсене, съхранение и движение на документи. Увеличава се ефективността.

Всички прашни папки остават в миналото. Предотвратява се загуба, повреждане или неправилно класифициране на документите. Имате гарантирана защита на информацията. Вие определяте нивата на достъп до документите.

Прочетете повече

 
 


Предимства за Вас при съхранение
на Вашите
хартиени документи
в наши архивохранилища:

Намалявате разходите си за съхранение на архива и освобождавате място във Вашите офис помещения. Каталогизиране на документите, за да намираме търсеното за минути. Когато Ви е необходим документ, ние го сканираме и Ви го изпращаме по електронна поща или Ви доставяме оригинала. Гарантираме Ви сигурност на съхранението на документите.

Прочетете повече

 
 

Решения за:

Мениджъри, Управленски екип
Отдел Счетоводство
Отдел Личен състав
Отдел Доставки / снабдяване
Отдел Продажби
Отдел Човешки ресурси

Банки и финансови институции
Застрахователни компании
Счетоводни къщи
Строителство
Агенции за недвижими имоти
Адвокатски кантори и нотариуси
Телекомуникации
Промишленост и Енергетика
Здравеопазване и Фармация
Транспорт и Логистика
Търговия, услуги, туризъм
Консултантски компании
Библиотеки, издателства, медии
Университети, училища

Държавна Администрация
Международни организации
Общинска Администрация


Прочетете повече

 

Архивът Ви се състои от:

Фирмени документи
Административни документи
Счетоводни документи
Документи на личен състав
Книги, Вестници, Списания
Чертежи, Карти

Досиета на клиенти
Застрахователни полици
Договори
Оферти
Входяща поща
Изходяща поща
Заповеди
Молби
Жалби
Доклади
Отчети
Тръжни документи
Удостоверения
Командировки
Ведомости за заплати
Досиета на служители

Прочетете повече

 

 

Нашите услуги:

 

 

o   Съхранение на Вашите документи в наши архивохранилища

 

o   Сканиране на документи, чертежи, книги, до А0+

 

o   Изграждане на електронен архив

 

o   Въвеждане на информация в бази данни

 

o   Софтуер за деловодство и архив

 

o   Система за електронно архивиране и управление на документи

 

o   Система за управление на процесите в компанията

 

o   Оптично разпознаване на символите (OCR)

 

o   Подреждане и организиране на хартиени архиви

 

o   Организиране на документооборота (вкл. хартиен и електронен)

 

o   Разработване на номенклатура

 

o   Експертиза на ценността на документите

 

o   Подвързване на документи – твърди и меки корици, ламиниране и др.

 

o   Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, бракуване, шредиране, претопяване

 

o   Консултации относно законовите изисквания за документите и архивите в Република България

 

o   Архивна обработка на документите при ликвидация на фирма

 

o   Микрофилмиране

 

o   Сканиране на микрофилми

 

o   Компютърни услуги

 

 

Прочетете повече

 
 
  Система за управление на процеси     Софтуер за електронно управление на документооборота     Съхранение на архиви     Програма за деловодство и архив     Дигитално управление на документи     Класификационна схема на архива     Конвертиране на документи     Документооборот     Срокове на съхраняване на документи     Деловоден софтуер     Държавен архив     Шредиране     Физическо архивиране на документи     Предаване на документи в архив     Съхранение на документи     Софуер за документооборот     Архивен фонд     Складиране на документи     Архиви     Съхраняване на документи