Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - за компанията

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - услуги

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - софтуер

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - клиенти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - новини

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - въпроси

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - закони

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Подреждане и организиране на всички документи във Вашия архив

 

БДИАС предлага услугата “Подреждане на архиви, организиране на документите във Вашия архив”, която включва:

-         Подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

-         Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

-      Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

-         Организиране на експертиза по ценността на документите

-         Предаване на ценните документи в държавния архив

-         Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

 

Предимства, които Ви осигурява услугата Организиране и подреждане на Вашия архив от Архивиращ център БДИАС:

o Бързо и лесно намиране на търсените документи

o Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)

o Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

o Консултации относно законовите изисквания в Република България

 

Всяка компания/организация генерира документи и архива заема все по-голямо пространство. Решението е едно: Позволете на Архивиращ център БДИАС да въведе ред в хаоса на Вашите документи! Организирането и управлението на архива са наша основна задача, за да можете да намирате търсения документ бързо и лесно. Екипът на БДИАС ще сложи край на загубените и неправилно подредени документи!

Подреждане и организиране на документите в архива съгласно Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Можем да Ви окажем съдействие относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

   o Вътрешни правила за дейността на архива

   o Номенклатура на делата

   o Организиране на експертизата по ценността на документите

   o Предаване на ценните документи в държавния архив

   o Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Разработване на номенклатура на документите (Номенклатура на делата)

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват свои списъци на видовете документи и номенклатури на делата със срокове за съхраняване. Списъците и номенклатурите се одобряват от ръководителите на учрежденията и организациите и се утвърждават от ръководителите на съответните органи за управление на Държавния архивен фонд.

Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на номенклатура на делата.

 

Вътрешни правила за дейността на архива, Вътрешни правила за организация на деловодната дейност и документооборота

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително изработват вътрешни правила за дейността на архива. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при изготвянето на тези правила като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

 

Организиране на експертиза по ценността на документите

Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация.

 

Предаване на ценните документи в държавния архив

Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

 

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център БДИАС ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

 

 Бързо и лесно намиране на търсените документи

Специализираният екип от архивисти на БДИАС ще организира и подреди Вашия архив така, че да можете да намерите всеки документ бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви и ще Ви гарантира, че няма да търсите безрезултатно документи.

 

Каталогизиране на документите (Индексиране на документите)

Каталогизираните и подредени документи се намират много бързо и без усилие от Ваша страна. Специализираният екип от архивисти на БДИАС ще каталогизира Вашият архив и ще Ви предостави база данни, в която е описано къде е подреден съответният документ. Така ще намирате документите си бързо и лесно. Това ще Ви спести време и нерви.

 

Спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

Спазването на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции е задължително. Екипът на БДИАС има опит в сферата на архивиране и можем да Ви съдействаме относно всички дейности, които трябва да извършите, за да приведете архива в съответствие с Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Имаме готовност да сътрудничим на определената от Вас Експертна комисия, която трябва да изготви:

o Вътрешни правила за дейността на архива

o Номенклатура на делата

o Организиране на експертизата по ценността на документите

o Предаване на ценните документи в държавния архив

o Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Консултации относно законовите изисквания в Република България

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията и управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на  законовите изисквания в Република България.

  

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: gsm 0888 495871 ; тел. 02/8759092 , 02/8759093

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи